Gyermekvédelmi munkaterv

 
Gyermekvédelmi felelősök:
Schárer Katalin, Hangyel Orsolya
 
 
Gyermekvédelmi tevékenységét a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény, a közoktatásról, és ennek 2003. évi LXI. módosítása és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabályok határozzák meg.
 
Célunk:
-a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése,
-a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése,
-segítségnyújtás
-együttműködés a társintézményekkel és szakemberekkel
-szoros kapcsolat kialakítása a segítséget kérő, illetve segítségre szoruló családokkal
 
Feladat/tevékenység Felelős Határidő
Gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, nehezen nevelhető gyermekek feltérképezése, feljegyzés készítése gyermekvédelmi felelős szeptember 30.
Igény szerint részvétel a családlátogatásokon, konzultáció a szülőkkel gyvf.
óvodapedagógusok
folyamatos
Októberi statisztikához adatok gyűjtése gyvf. szeptember 30.
Szükség szerinti konzultáció a családsegítővel, a gyámüggyel gyvf. folyamatos
Alapítványi támogatáshoz információk nyújtása gyvf. folyamatos
Folyamatos tájékozódás az óvónőktől a családok helyzetéről gyvf.
óvodapedagógusok
folyamatos
Kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal gyvf. folyamatos
Gyermekvédelmi munka értékelése gyvf. 2017. május
 
Pilisborosjenő, 2016. szeptember 1.
 
 
           Schárer Katalin                                                         Hangyel Orsolya

Ez a weboldal a www.oldalunk.hu honlapkészítővel készült.