Gyermekvédelmi munkaterv

A 2017-2018 nevelési év Munkatervének 2. számú melléklete

 

Gyermekvédelmi felelősök:

 

 

Gyermekvédelmi tevékenységét a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény, a közoktatásról, és ennek 2003. évi LXI. módosítása és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabályok határozzák meg.

 

Célunk:

-       a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése,

-       a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése,

-       segítségnyújtás

-       együttműködés a társintézményekkel és szakemberekkel

-       szoros kapcsolat kialakítása a segítséget kérő, illetve segítségre szoruló családokkal

 

Feladat/tevékenység

Felelős

Határidő

Gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, nehezen nevelhető gyermekek feltérképezése, feljegyzés készítése

gyermekvédelmi felelős

szeptember 30.

Igény szerint részvétel a családlátogatásokon, konzultáció a szülőkkel

gyvf.

óvodapedagógusok

folyamatos

Októberi statisztikához adatok gyűjtése

gyvf.

szeptember 30.

Szükség szerinti konzultáció a családsegítővel, a gyámüggyel

gyvf.

folyamatos

Alapítványi támogatáshoz információk nyújtása

gyvf.

folyamatos

Folyamatos tájékozódás az óvónőktől a családok helyzetéről

gyvf.

óvodapedagógusok

folyamatos

Kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal

gyvf.

folyamatos

Gyermekvédelmi munka értékelése

gyvf.

2018. május

 

Pilisborosjenő, 2017. szeptember 1.

 

Farkas Gabriella                               Csigéné Abaházi Zsuzsanna